Veilig Parijs bezoeken

Reist u naar Parijs? Lees de te volgen hygiëneregels om uw verblijf zo volspoedig mogelijk te doen verlopen.

Vanwege de huidige omstandigheden werden uitzonderlijke maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de veiligheid der reizigers te bevorderen.

Sperbewegingen: noodzakelijke voorzorgsmaatregelen

Enkele eenvoudige gedragsregels werden besloten om het besmettingsrisico te beperken. Deze regels worden “gestes barrières”, oftewel sperbewegingen, genoemd. Deze regels zijn als volgt:

> vermijd sociaal contact (kus niet en schud geen handen);
> was regelmatig uw handen met zeep of ontsmet ze met behulp van handalcohol;
> hoest en nies in een papieren zakdoekje en werp deze na gebruik weg (en was of ontsmet vervolgens uw handen); indien u geen zakdoeken bij u heeft, hoest of nies dan in de binnenzijde van uw elleboog;
> gebruik wegwerpzakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze na gebruik in de vuilnisbak;
> vermijd samenscholingen en verplaats u zo weinig mogelijk;
> houd als u buiten komt tenminste 1 meter afstand van anderen.

Hygiënerichtlijnen

Om uw verblijf in Parijs zo volspoedig mogelijk te laten verlopen, werden een aantal regels en maatregelen besloten. Deze moeten tijdens uw verblijf gehandhaafd worden: volg de bovenvermelde hygiëneregels, blijf op afstand van anderen en draag wanneer nodig een mondkapje. Zo beschermt u uzelf en anderen.

De Gemeente Parijs stelt op ca. 2000 plaatsen in de stad handalcoholproducten ter beschikking. U vindt deze o.a. in de buurt van bushaltes, groenvoorzieningen, publieke wc’s, sport- en wandelparcoursen en grote pleinen.

Openbaar vervoer

Franse openbare vervoersmaatschappijen, zoals spoorwegondernemingen en luchtvaartmaatschappijen, alsook luchthavens hebben bijzondere maatregelen getroffen om de hygiëne in hun ruimtes te versterken. Zo kunnen zij de hygiënerichtlijnen handhaven om reizigers in de best mogelijke omstandigheden te bedienen.

Indien u zich in Parijs moet verplaatsen, kunt u gebruik maken van de openbare vervoermiddelen (RER-treinen, metro, Transilien-treinen en bussen). Boven de 11 jaar zijn mondkapjes verplicht (indien u geen mondkapje draagt, kunt u bestraft worden met een bekeuring van 135 euro). Reizigers wordt aangeraden spitsuren zo veel mogelijk te vermijden, daar afstand houden tijdens spitsen moeilijker is.

Probeer voor zoverre mogelijk andere vervoermiddelen te gebruiken, zoals de fiets.

Meer informatie over fietsen in Parijs

Het handvest Caring attitude, om Parijs veilig te beleven

Het Office du Tourisme et des Congrès de Paris en de Gemeente Parijs hebben een nieuw handvest opgesteld: “Caring Attitude”. Ondertekenaars (o.a. slaapgelegenheden, restaurants, cultuurplaatsen) verplichten zich ertoe reizigers in overeenstemming met de huidige hygiënemaatregelen te ontvangen.

Voor het handvest “Caring Attitude” moeten ondertekenende ondernemingen en partners de volgende 7 verbintenissen naleven:

- het inzetten en toepassen van de door het Agence Nationale de Santé Publique opgestelde hygiënerichtlijnen;
- het toepassen van soepele reserverings- en annuleringsvoorwaarden;
- het aanstellen van een voor het hygiëneprotocol verantwoordelijke persoon;
- de opleiding van medewerkers van ondertekenende ondernemingen m.b.t. de nieuwe hygiënerichtlijnen;
- het beperken van lichamelijk contact (contactloos pinnen, afschaffing van papieren documenten, beheer van de binnenkomsten en vertrekken, enz.);
- het kiezen van partners die zelf ook ondertekenaars zijn van het “Caring Attitude” handvest, om zo de kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen;
- het naleven van Parijs’ waarden op het gebied van ontvangst en gedienstigheid.